Nihongo nōryoku shiken

Najbardziej respektowanym na świecie testem zdolności języka japońskiego jest 日本語能力試験 (nihongo nōryoku shiken) znany również jako Japanese Language Proficiency Test. Jest on tworzony przez JAPAN Foundation oraz Japan Educational Exchanges and Services. Certyfikaty JLPT respektowane są w miejscach pracy w Japonii, w trakcie ubiegania się o wizę czy miejsce na studiach w Japonii.

Testy JLPT sprawdzają naszą zdolność czytania oraz słuchania, naszą znajomość gramatyki, słownictwa oraz kanji.

Istnieje pięć poziomów testu JLPT numerowanych od N5 do N1, gdzie N5 odpowiada poziomowi początkującemu, a N1 biegłej znajomości języka japońskiego.

Jedyną instytucją w Polsce, która jest uprawniona do przeprowadzania testów, jest Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie. Jej link znajduje się pod logiem JLPT na dole tej strony. Testy odbywają się 2 razy do roku w pierwszą niedzielę lipca oraz grudnia.

Pierwszy termin: Lipiec, zapisy między marcem a kwietniem.

Drugi termin: Grudzień, zapisy między sierpniem a wrześniem.

N5

Umiejętność posługiwania się elementami podstawowego japońskiego.

Czytanie: Czytasz i rozumiesz podstawowe wyrażenia zapisane hiraganą, katakaną oraz podstawowymi kanji.

Słuchanie: Potrafisz słuchać i rozumieć często spotykane dialogi z życia codziennego i sali lekcyjnej. Potrafisz zrozumieć konieczne informacje w krótkich dialogach wypowiadanych powoli.
Kanji: Między 60~100

Słówka:  ~800

N4

Umiejętność posługiwania się podstawowym japońskim.

Czytanie: Czytasz ze zrozumieniem teksty  na znane Ci tematy napisane prostym słownictwem i kanji.

Słuchanie: Potrafisz słuchać, rozumieć i podążać za dialogami z życia codziennego wypowiadanymi powoli.
Kanji: Między 250~300

Słówka:  ~1500

N3

Umiejętność zrozumienia codziennego japońskiego w pewnych sytuacjach.

Czytanie: Czytasz ze zrozumieniem specyficzne teksty odnoszące się do codziennych tematów.

  • Jesteś w stanie zestawić informacje z rzeczy takich jak nagłówki gazet.
  • Jesteś w stanie przeczytać lekko trudny tekst na codzienne tematy i zrozumieć główne informacje, jeśli posiadasz inne zdania pomagające w zrozumieniu.

Słuchanie: Rozumiesz rozmowy wypowiadane czysto w sytuacjach dnia codziennego, wypowiadane w naturalnym tempie. Jesteś zazwyczaj w stanie zrozumieć zarówno treść tych rozmów, jak i relacje między rozmówcami.
Kanji: Między 600~650

Słówka:  ~3750

N2

Umiejętność zrozumienia codziennego japońskiego oraz japońskiego wykorzystywanego w różnorodnych sytuacjach do pewnego stopnia.

Czytanie: 

  • Jesteś w stanie czytać teksty napisane jasno, na różnorodne tematy, jak artykuły, komentarze w gazetach i magazynach.
  • Jesteś w stanie przeczytać materiały na powszechne tematy i zarówno podążać za ich narracją, jak i rozumieć intencje autora.

Słuchanie: Rozumiesz materiał przedstawiony ustnie, taki jak rozmowa czy reportaż telewizyjny wypowiedziany w prawie naturalnym tempie oraz różnych sytuacjach. Jesteś w stanie podążać za ich przekazem i pomysłami oraz rozumiesz ich istotę. Jesteś też w stanie zrozumieć związki między ludźmi w materiale jak i główne punkty prezentowanego materiału.
Kanji: Między 1000~1200

Słówka:  ~6000

N1

Umiejętność zrozumienia japońskiego w różnorodnych sytuacjach.

Czytanie: 

  • Jesteś w stanie czytać teksty logicznie skomplikowane i/lub abstrakcyjne na różne tematy, takie jak artykuły w gazetach i recenzje, oraz zrozumieć ich strukturę i zawartość.
  • Jesteś w stanie przeczytać materiały o złożonej treści na różne tematy i dokładnie zrozumieć intencjie.

Słuchanie: Rozumiesz materiał przedstawiony ustnie taki jak rozmowa, reportaż telewizyjny, wykład wypowiedziany w naturalnym tempie, wypowiadane w szerokim zakresie sytuacji. Jesteś w stanie podążać za ich przekazem i pomysłami oraz dokładnie rozumiesz  ich istotę. Jesteś też w stanie zrozumieć detale materiału, takie jak związki między ludźmi, struktura logiczna i główne punkty prezentowanego materiału.
Kanji: Między 2000~2136

Słówka:  ~10000

WASSHOI SZKOŁA JĘZYKA JAPOŃSKIEGO

Ul. Chabrów 159 lok 3
Opole 45-221
NIP: 754-285-60-08
Dane do płatności:
WASSHOI
Szkoła Języka Japońskiego Bartosz Jankoś
NR Konta: 47 1050 1504 1000 0092 3072 6128