Polityka Prywatności
w WASSHOI Szkoła Języka Japońskiego

 1. Administratorem Danych Osobowych w WASSHOI Szkoła Języka Japońskiego (zwanej dalej „Szkołą”) jest Bartosz Jankoś prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną jako WASSHOI Szkoła Języka Japońskiego Bartosz Jankoś NIP: 7542856008
  2. Wszystkie dane przetwarzane przez Administratora zostały podane dobrowolnie podczas wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego.
  3.. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  a) rozliczenia podatkowe;
  b) prowadzenie dokumentacji zajęć – imiona i nazwiska Kursantów w dzienniku papierowym oraz elektronicznym, wraz z ocenami uzyskanymi z testów i innych prac;
  c) sprawdzanie i analiza testów wiedzy językowej oraz informowanie o wynikach Kursantów oraz w przypadku Dzieci ich Opiekunów Prawnych za pośrednictwem wiadomości e-mail
  d) informowanie Kursantów lub ich Opiekunów o organizacji zajęć i wszelkich kwestiach związanych z nauką w szkole za pośrednictwem wiadomości e-mail lub/i sms.
  5. Administrator udziela dostępu do danych osobowych Kursantów lektorom, po podpisaniu odpowiedniej umowy powierzenia. Lektorzy dysponują imieniem i nazwiskiem oraz wynikami nauczania Kursantów.
  6. Dane osobowe Kursantów i ich Opiekunów nie są udostępniane ani sprzedawane żadnym innym podmiotom w żadnych celach. Są odpowiednio chronione i przechowywane.
  7. Administrator nie wykorzystuje danych osobowych do profilowania
  8. Kursanci / prawni Opiekunowie mają prawo:
  a) do wglądu w swoje dane osobowe i dane osobowe swoich dzieci
  b) do modyfikacji danych w dowolnym momencie
  c) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
  d) do bycia zapomnianych – tj. żądania usunięcia swoich danych z zasobów Administratora
  W powyższych celach lub w przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości należy skontaktować się bezpośrednio Administratorem Danych Osobowych.

 

WASSHOI SZKOŁA JĘZYKA JAPOŃSKIEGO

Ul. Chabrów 159 lok 3
Opole 45-221
NIP: 754-285-60-08
Dane do płatności:
WASSHOI
Szkoła Języka Japońskiego Bartosz Jankoś
NR Konta: 47 1050 1504 1000 0092 3072 6128